درباره ما

ضمن عرض سلام خدمت شما بازدیدکنندگان محترم

ارزش هرلحظه از زندگی حقیقتاً بی‌قیمت است. همه ما از مهلتی که داریم ناآگاهیم ولی طبع انسان این است که آن را در نظر نمی‌آورد. فرصت و لذت زندگی با کیفیت در زمان حال را نباید از دست داد. شاید فردا که سهل است اصلاً لحظه دیگری در کار نباشد.

من رحیم همتی هستم متولد ۱۳۶۵ مدیر این وبسایت ( ایروین-همیار کسب و کار)  که یکی از کارهای مورد علاقه من تحقیق در زمینه کسب و کار های مختلف است  و هر روز تمایل دارم مطالبی در زمینه کسب و کارهای مختلف را یاد بگیرم. سعی میکنم تا چیزهایی را که به افزایش کیفیت زندگیم به من کمک میکنند را یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. از این رو باعث شد این وب سایت رو راه اندازی کنم. اگر افراد جامعه ای به طور نسبی بتوانند کار و شغل مناسب به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانایی ها و علائق آنها باشد، زمینه برای نوآوری، ابتکار، رشد و پیشرفت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به وجود خواهد آمد.

برعکس اگر زمینه های اشتغال و کار در جامعه محدود و تقاضا برای کار بسیار باشد، به تدریج بیکاری افزایش می یابد. گسترش بیکاری منجر به آسیب ها و پیامدهای ناگوار در جامعه می شود . همچنین با تخصصی شدن کارها و تقسیم کار زمینه برای موفقیت و شکوفایی افراد و جامعه فراهم می گردد؛ در صورتی که اگر افراد به کارهای گوناگون بپردازند، ممکن است نه تنها موفقیتی کسب نکنند; بلکه ضمن اتلاف منابع و امکانات و به هدر دادن وقت از کارایی لازم برخوردار نگردند.

یکی از معیارهای مهم برای پیشرفت و سعادت جوامع توجه به شکل، نوع و کیفیت کار و فعالیت است . در برخی از جوامع بین اشکال کار یدی و فکری تمایزاتی وجود داشته است . کارهای یدی و فیزیکی فاقد ارزش بود و معمولا این فعالیت ها وکارها به اقشار پایین جامعه واگذار می شد.

 

سپاس از توجه و همرایتان